ThaiCham

Log in

INSEE PRIZE 2024: BEING A PARTNER WITH STUDENTS IN BUILDING SUSTAINABLE DREAM FOR THE COMMUNITY

INSEE Prize officially kicks off on March 28th, 2024, a scientific playground for Architecture and Construction students nationwide, with a total prize up to VND300 million. The competition is an opportunity for contestants to develop sustainable ideas and the winning project will be actualized to create value for the community.

INSEE Prize chính thức khởi động từ ngày 28/03/2024, đây là một sân chơi khoa học dành cho các bạn sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 300 triệu đồng. Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh phát triển những ý tưởng bền vững và dự án chiến thắng sẽ được triển khai thực tế nhằm tạo giá trị cho cộng đồng.

Picture INSEE Prize 2024 – The playground for Architecture & Construction students has officially returned

 

Launched in 2008, INSEE Prize has become a prestigious and professional playground, attracting a large number of students across the nation to demonstrate their talent, creative passion and at the same time propose practical solutions for sustainable construction. This year, the competition also calls for ideas supported people who limited mobility such as the elderly, people with disabilities, etc.

Được triển khai từ năm 2008, INSEE Prize đã trở thành sân chơi uy tín và chuyên nghiệp, thu hút đông đảo sinh viên trên toàn quốc thể hiện tài năng, đam mê sáng tạo và đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực về xây dựng bền vững. Cuộc thi năm nay còn kêu gọi thêm những ý tưởng hỗ trợ các trường hợp bị hạn chế vận động như người cao tuổi, người khuyết tật, v.v.

INSEE Prize 2024 promises to not only provide opportunities for contestants to learn from industry experts, improve skills and knowledge about sustainable construction, but also receive valuable prizes including 1 Champion prize: VND30,000,000 in cash and implementation budget of VND200,000,000 to build the project, 1 Runner-up prize: VND15,000,000 in cash and 3 Consolation prizes, each of VND10,000,000 in cash .

INSEE Prize 2024 hứa hẹn không chỉ mang đến cơ hội học hỏi cho các thí sinh từ những chuyên gia đầu ngành, trau dồi kỹ năng và kiến thức về xây dựng bền vững, mà còn nhận được những giải thưởng giá trị bao gồm 1 giải Quán quân: 30.000.000 VNĐ tiền mặt và khoản tài trợ tương ứng 200.000.000 VNĐ để triển khai dự án, 1 giải Á quân: 15.000.000 VNĐ tiền mặt và 3 giải Khuyến khích, mỗi giải 10.000.000 VNĐ tiền mặt.

For more information about INSEE Prize 2024, please visit website: https://insee.com.vn  and Facebook: Life at INSEE.

 

 

News Catagories

ThaiCham News

Member's News

Economics News

Recent News

Sponsors