ThaiCham

Log in

INSEE VIETNAM WITH CONSISTENT SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY

Là một nhà đầu tư dài hạn tại Việt Nam, sự phát triển bền vững của các cộng đồng địa phương là một mục tiêu chiến lược nhất quán của INSEE nhằm hiện thực hóa tầm nhìn thương hiệu Vững Xây Cuộc Sống.

As a long-term investor in Vietnam, the sustainable development of local communities is a consistent strategic of INSEE to actualize the “Build for Life” philosophy.

Hình 1 Lễ bàn giao nhà tình thương tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức do INSEE Việt Nam phối hợp với các đối tác xây dựng

Hình 1: Lễ bàn giao nhà tình thương tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức do INSEE Việt Nam phối hợp với các đối tác (sơn TOA) xây dựng/ The handover ceremony of the loving house in Thanh My Loi ward, Thu Duc city that was built by INSEE Vietnam in collaboration with partners (TOA Paint).

 

Công ty tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng ở các vùng nông thôn nơi các nhà máy hoạt động, vì đây được xem là khoản đầu tư mang lại nhiều giá trị lan tỏa nhất đến sự phát triển kinh tế tại các xã nghèo. Tính đến nay, INSEE đã cải tạo và xây dựng gần 20 ngôi nhà cho các hộ dân cần được giúp đỡ, 120 km đường được bê tông hóa và 14 cây cầu dân sinh được xây dựng. Hiện INSEE đang phối hợp với các đối tác (tôn Bluescope Zacs, sơn Nippon, thiết bị vệ sinh Lixil) để triển khai xây dựng 5 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, với mong muốn góp phần mang đến cuộc sống ổn định hơn cho các gia đình này, giúp họ an cư và lạc nghiệp. Gần đây nhất, tập thể các tình nguyện viên INSEE Việt Nam đã cùng nhau cải tạo vỉa hè trường tiểu học Thị trấn Kiên Lương 2, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã bị xuống cấp một thời gian dài, được an toàn và đẹp hơn, đảm bảo an toàn cho các em học sinh, phụ huynh và giáo viên.

The company focuses on developing infrastructure in the rural areas where INSEE is operating, as it is seen as the best investment that brings the most value for the economic development in rural areas. Up to now, INSEE has renovated and built nearly 20 houses for disadvantaged households, 120 km of concrete roads and 14 residential bridges have been built. Currently, INSEE is coordinating with partners (Bluescope Zacs, Nippon paint, Lixil) to build 5 low-income houses for veteran families with difficult circumstances in Kien Luong district, Kien Giang province, to have a more stable life and settle down. Most recently, INSEE Vietnam volunteers contributed to renovating a sidewalk of Kien Luong 2 elementary school, Lo Bom Quarter, Kien Luong Town, Kien Luong District, Kien Giang Province, which was in the downgrading condition for a long-time, to be safer and more beautiful, ensuring the safety of pupils, parents and teachers.

Hình 2: Các tình nguyện viên INSEE tham gia cải tạo vỉa hè trường Tiểu Học Thị trấn Kiên Lương 2, khu phố Lò Bom, Kiên, Lương, Kiên Giang. / INSEE volunteers participated in renovating the sidewalks of Kien Luong Town 2 Primary School, Lo Bom Quarter, Kien Luong, Kien Giang

 

Ngoài ra, INSEE cũng thể hiện sự quan tâm thông qua việc lắng nghe về nhu cầu của các bên hữu quan. Đây là chìa khóa để đảm bảo tính thiết thực của các hoạt động cộng đồng. INSEE hợp tác rất chặt chẽ với các bên hữu quan tại địa phương để xác định nhu cầu của họ cho các hoạt động Trách nhiệm Xã hội hằng năm và dài hạn, đồng thời chúng tôi đảm bảo theo dõi sát sao trong và sau khi hoạt động được triển khai.

In addition, INSEE also listens to the needs of stakeholders. This is the key to ensuring the practicality of community activities. INSEE works closely with local stakeholders to identify their needs for annual and long-term social responsibility activities, and we ensure the projects are followed-up during and after the implementation.

Hình 3: Các em học sinh trường Tiểu học Phước Tân A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đang tham gia trồng hoa trước công thư viện Mật Ngọt – Dự án quán quân INSEE Prize 2021 đã được hiện thực hóa.

Hình 3: Các em học sinh trường Tiểu học Phước Tân A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đang tham gia trồng hoa trước công thư viện Mật Ngọt – Dự án quán quân INSEE Prize 2021 đã được hiện thực hóa. / Pupils of Phuoc Tan A Primary School, Bac Ai district, Ninh Thuan province were participating in planting flowers in front of Mat Ngot library – The INSEE Prize 2021 champion project has been built.

Hình 4: Niềm hạnh phúc hiện diện trên gương mặt các em nhỏ khi sinh hoạt trên tuyến đường được chung tay thực hiện bởi INSEE và các đối tác

Hình 4: Niềm hạnh phúc hiện diện trên gương mặt các em nhỏ khi sinh hoạt trên tuyến đường được chung tay thực hiện bởi INSEE và các đối tác/ The happiness appears on the children’ s face on the route jointly contributed by INSEE and its partners

Để đạt được tác động sâu sắc, các chương trình về Trách nhiệm Xã hội cần được thực hiện nhất quán trong nhiều năm. INSEE đã triển khai nhiều sáng kiến cho xã hội được duy trì hơn 15 năm, mang lại sự thay đổi có ý nghĩa cho các cộng đồng thụ hưởng. Điển hình, chương trình đào tạo nghề tại doanh nghiệp (EVE) của INSEE đã giúp phát triển nguồn lực lao động và mang đến cơ hội việc làm tại địa phương ở khu vực nhà máy Hòn Chông, tạo cơ hội cho hơn 200 học viên trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức cuộc thi INSEE Prize, sân chơi dành cho các bạn sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng. Tính đến nay, INSEE Prize đã đồng hành cùng các đối tác hiện thực hóa 9 dự án thắng giải cho hơn 5000 người hưởng lợi trên toàn quốc.

To achieve profound impact, corporate social responsibility programs need to be implemented consistently over many years. INSEE has implemented many social initiatives that have been sustained for more than 15 years, bringing meaningful change to beneficiary communities. Typically, INSEE’s Enterprise Vocational Education (EVE) program has helped develop labor resources and provided local job opportunities in the Hon Chong plant area, creating opportunities for more than 200 trainees. Furthermore, the company also organizes the INSEE Prize, a playground for students majoring in Architecture and Construction. Up to now, INSEE Prize has joined hands its partners to actualize 9 winning projects for more than 5000 beneficiaries nationwide.

For more information, please visit website: https://insee.com.vn/

 

 

News Catagories

ThaiCham News

Member's News

Economics News

Recent News

Sponsors