Thaicham

Homepage

THAICHAM
Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam. ThaiCham is a non-governmental and non-profit organization established on February 26, 1999

Organization Overview

THAICHAM

Thai Chamber of commerce and Industry in Vietnam (ThaiCham) was transformed from Thai Business Association (TBA) and registered on 1st December, 2021.

Briefly About Thaicham

ThaiCham is a Non-Governmental and Non-Profit organization which was established under the License No. 02/GP-HHDN issued on 26th February, 1999. Currently, ThaiCham is having various members from more than 100 Thai companies located in Vietnam and is in tight collaboration with Thai-Vietnam Business Council. After over 20 years, 

 

NEWS

April 23, 2022

INSEE Prize – a prestigious prize in the sector of Sustainable Construction and Environment for university and college students nationwide officially comes back from 23/04/2022. On coming to the INSEE Prize this year, students will have the opportunity to actualize their first dream project – with its community-oriented feature, contributing to the environment protection and economic efficiency – with the total grants of 280 million Vietnam dongs.

Image: Winner of the INSEE Prize 2018 – SEEN HOUSE, the place that brings lunch’s dream to students of Thong Linh High School, Phuong Tra Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province

The INSEE Prize is organized with the desire to create a playground for students to apply their acquired knowledge, to experience and have the chance to implement real projects, helping to solve urgent social issues and create practical values for the community.
Continuing the successful series of the contest, the 2022 INSEE Prize will officially return and collect applications from university and college students nationwide from April 23rd, 2022 to June 30th, 2022. Besides community-oriented values, participants will have the opportunity to win prizes with a total grant up to 280 million Vietnam dongs to actualize their dreams. In addition, the applicants will be offered counseling and direct instruction from top industry experts in the sector of Sustainable Construction and Environment, and also participate in soft skills training courses. The winner will get an internship opportunity at INSEE, Top 10 Prestigious Building Material Companies and Top 100 Best Places To Work in Vietnam, enabling them to accumulate experience and build a fine foundation for their future career opportunities.
Undertaking a 13-year organizing, INSEE Prize has directly invested over 3.2 billion Vietnam dongs and mobilized over 10 billion dongs from partners to deploy 08 projects into reality, with over 5000 beneficiaries nationwide. With its brand philosophy “Build for Life”, INSEE Vietnam will always accompany the young generation of architects and engineers to create more numerous sustainable buildings that are socially meaningful.

Visit the website now: insee.com.vn or Facebook Page Xi măng INSEE/ Life at INSEE for more information about the INSEE Prize competition.
—————————————
For more information, please contact:

Bùi Anh Khoa (Mr.)
Corporate Communications Team Leader
Phone: (+84) 28 73 017 018 Ext: 1031
Mobile: (+84) 915 998 602
Email: khoa.anh.bui@siamcitycement.com

Lê Hoàng Phương Loan (Ms.)
Corporate Communications GDP
Phone: (+84) 28 73 017 018 Ext: 1443
Mobile: (+84) 916 283 499
Email: loan.le@siamcitycement.com

—————————————

April 5, 2022

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเปิดตัวหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam : ThaiCham) ในรูปแบบผสมผสาน โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ประธาน ThaiCham ร่วมด้วยผู้แทนฝ่ายเวียดนาม นาย Do Nhat Hoang อธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (MPI) พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตและหอการค้าต่างประเทศ หน่วยราชการเวียดนาม สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC) และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ThaiCham ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผ่านระบบออนไลน์

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงบทบาทของ ThaiCham ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนบทบาทของภาคเอกชนไทยในเวียดนามให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการเป็นพี้เลี้ยงและผู้บ่มเพาะให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่สนใจจะมาลงทุนในเวียดนาม อีกทั้ง ThaiCham สามารถเป็นสะพานเชื่อมให้ไทยและเวียดนามใกล้ชิดกันมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานและความร่วมมือทุกระดับทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี โดยเฉพาะในช่วงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยตลอดปี 2565 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำบทบาทของภาคเอกชนไทยในฐานะ “นักลงทุนคุณภาพ” ที่คำนึงความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเวียดนามผ่านการดำเนินกิจกรรม CSR ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ ThaiCham จะสนับสนุนการสร้าง “ห้องไทย” ที่สถาบันการทูตเวียดนาม (Diplomatic Academy of Vietnam : DAV) ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชนไทยที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความเชื่อมโยงกับเวียดนามในทุกมิติรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่จะเป็นรากฐานที่ดีของความสัมพันธ์ของไทย-เวียดนามต่อไป

ทั้งนี้ ThaiCham จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยยกระดับจาก Thai Business Association (TBA) การจัดตั้ง ThaiCham ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

ThaiCham chính thức ra mắt, đề cao vai trò của doanh nghiệp chất lượng, nâng cấp đối tác kinh tế Thái Lan-Việt Nam ngày càng lớn mạnh và bền vững.

Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp Thái lan tại Việt Nam (Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam : ThaiCham) dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngài Piyapong Jriyasetapong, Chủ tịch ThaiCham cùng đại diện phía Việt Nam là ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, cùng các cán bộ Đại sứ quán, Phòng thương mại các nước tại Việt Nam, cơ quan chính phủ Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Hội đồng Kinh doanh Thái Lan-Việt Nam và truyền thông địa phương đã đến tham gia buổi lễ chúc mừng ThaiCham tại trụ sở Đại sứ quán Thái Lan cũng như thông qua kênh trực tuyến.

Nhân dịp này, Đại sứ đã có bài phát biểu về vai trò của ThaiCham trong việc thúc đẩy vai trò của khối tư nhân Thái Lan tại Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn, là người bảo trợ và gây dựng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm đến đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, ThaiCham còn là cầu nối để Thái Lan và Việt Nam thân thiết với nhau hơn trong chuỗi cung ứng, cũng như các hợp tác trên mọi cấp bậc, kể cả trong tiểu vùng, khu vực và đa phương, đặc biệt là trong năm 2022 khi Thái Lan là chủ nhà APEC. Bên cạnh đó, Đại sứ còn nhấn mạnh đến vai trò của khối tư nhân Thái Lan với tư cách là “các nhà đầu tư chất lượng”, luôn quan tâm đến sự bền vững của cộng đồng địa phương và phát triển tiềm năng của người dân Việt Nam thông qua các hoạt động CSR. Đại sứ vui mừng khi ThaiCham sẽ hỗ trợ xây dựng “phòng Thái Lan” tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Điều này cho thấy khối Nhà nước và Tư nhân Thái Lan luôn sẵn sàng hợp tác thúc đẩy kết nối với Việt Nam trên mọi mặt, bao gồm cả phát triển nguồn nhân lực và kết nối nhân dân, vốn được coi là gốc rễ của mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam.

ThaiCham chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, nâng cấp từ Hội Doanh nghiệp Thái Lan (Thai Business Association-TBA). Việc thành lập ThaiCham là một trong những dấu ấn kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam.
Follow us:
– Website: https://rtehanoi.thaiembassy.org
– Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
– Line Official: @rte.hanoi
– Twitter: @ThailandinHanoi
– Youtube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi

April 5, 2022

On April 5th 2022, VietNamReport and VietNamNet Newspaper officially announced that INSEE Cement continues to be ranked in the Top 10 reputable building material companies in 2022. This is the result of tremendous efforts from the company in improving operational efficiency, providing consumers with high-quality green products, communication activities and social responsibility.

As the leading company in the provision of construction materials and waste management in the South of Vietnam, INSEE always strives to contribute to the development of society by constantly giving breakthrough solutions to customers while improving the community’s quality of life, protecting the environment, growing people, and promoting sustainable construction activities. In particular, INSEE makes a firm commitment to sustainability throughout its value chain, by creating the highest quality products for building strong constructions and infrastructure that support communities safely and powerfully. During the past time, INSEE has continuously received awards for sustainable development and optimization in production such as upgrading Green Label level for INSEE’s cement products by SGBC (Singapore Green Building Council), being the first construction material manufacturer in Southeast Asia to receive the EPD (Environmental Product Declaration) certificate and the Energy Efficiency in Industry Award organized by the Vietnam Energy Conservation And Energy Efficiency Associaton (VECEA), the German Corporation for International Cooperation (GIZ) and the Ministry of Industry and Trade.

Mr. Eamon John Ginley – General Director of INSEE Vietnam

Mr Eamon John Ginley – General Director of INSEE Vietnam shared a few words: “INSEE appreciates this recognition of our contribution to the development of society through our innovative products and services for customers with cementitious products that offer the lowest environmental impact in Vietnam, while we continue to invest in our people and local communities and promote sustainable construction as part of our mission to ‘Build For Life’”.

 

Not only focusing on production and business activities, INSEE also cooperates in community development activities, especially in the areas where the Company is doing bussiness. Last year, INSEE implemented a series of community-supporting programs such as series of activities to overcome the COVID-19 pandemic in Da Lat, Ben Tre and Ho Chi Minh City, as well as activities in infrastructure development such as building concrete bridges and loving houses in Dong Nai, Can Tho, Vung Tau, etc.

In addition, in INSEE Vietnam, people are the core foundation for the long-term success of the business. INSEE invariably maintains trust and close cohesion of employees by implementing a series of programs targeted at building a safe, dynamic, cooperative working environment and a culture that promote work efficiency. With such efforts and willpower of the INSEE staff, the company is continuously rewarded in the Top 100 Best Places To Work in Vietnam. This is the result of an annual survey conducted by Anphabe in association with market research company INTAGE under the auspices of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) to measure Employer Brand Attractiveness.

With the manifesto “Build for Life”, INSEE will not be holding back on improving the quality of products and production processes, bringing more projects that have practical value to the community, and contributing to building a better & worthier life.

View ALL MEMBERS

Register memberS

SEARCH MEMBERS

SPONSORS

Diamond Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Contact Us